Giới thiệu

Giới thiệu

Chúng tôi – những người yêu kính lý niệm truyền thống, giá trị phổ quát, có nguyện vọng chia sẻ góc nhìn, lan toả những điều tốt đẹp kết tinh từ trong văn hoá, từ đó phục hồi và thăng hoa những giá trị đạo đức.

Về Logo

Hành động là điều vượt qua giới hạn ngôn ngữ, nó có sức nặng và trực quan hơn những lời nói, đây là ý nghĩa của Thân giáo. Nhưng hành động phải dựa trên những giá trị phổ quát cốt lõi, chúng tôi gọi đây là ‘đường chuẩn’ (DL: Datum Line). Do đó chúng tôi đặt DL ở sau chữ Thân giáo, tức hành động phải dựa trên những suy nghĩ đúng đắn.

Về Slogan

Mượn gương soi mình‘ nghĩa là từ những việc làm tốt của người khác, chúng ta có thể đối chiếu để tìm ra những điểm thiếu sót để học hỏi rồi làm tốt hơn; từ những câu chuyện xấu mà vô tình thấy được, ta nhận biết được sai lầm từ đó rút ra bài học cho mình tránh phạm phải những điều ấy. Nhưng tốt nhất chúng ta không nên đọc những câu chuyện tiêu cực, bởi vì nó mang nhiều năng lượng phụ diện, rất không tốt cho tâm hồn, đồng thời “che thông minh, hỏng tâm trí” (Trích Đệ tử quy – Bài 32, cuối).

‘Mượn gương soi mình’ là một việc có tính tuần hoàn, bởi vì khi chúng ta làm tốt, chúng ta có thể làm tấm gương cho người khác. Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn hướng tới.

Niềm tin của Thân giáo

Một xã hội tốt đẹp không phải nằm ở chỗ pháp luật có nhiều, chặt chẽ và cẩn mật đến đâu, mà là ở ‘cái tâm con người’ tự ước thúc. Bởi vì nếu không có cái tâm câu thúc ấy, thì khi không có người, người ta vẫn làm điều xấu. Nhưng với sự chung tay của mọi người, chúng ta cùng nhau thúc đẩy những giá trị đạo đức truyền thống, chúng tôi tin rằng xã hội này sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì thêm một người tốt sẽ bớt đi một người xấu và “bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” (Ngạn ngữ phương tây).